ที่ตั้งสาขา

Silom Complex

Banana Leaf สาขา Silom Complex ชั้น 4

Tel: 02-231-3124

Central Rama 3

Banana Leaf สาขา Central Rama 3 ชั้น 5
Tel: 02-673-6206

Central Bangna

Banana Leaf สาขา Central Bangna ชั้น 2
Tel: 02-361-0620

The Promenade

Banana Leaf สาขา The Promenade

Tel: 02-108-5026

Terminal21 Rama 3

Banana Leaf สาขา Terminal21 Rama3

Tel: 096-356-9048

Banana Leaf

Banana Leaf Catering

© 2023 Created with Bananaleaf